Category: DİNİ SÖZLER

Zalimlere Karşı Durmak ve İyiliği Emretmek 0

Zalimlere Karşı Durmak ve İyiliği Emretmek

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah azze ve celle Şuayb Peygamber (a.s)’a şöyle vahiy etti: “Ben Şüphesiz ki senin kavminden yüz bin kişiyi azaba düçar kılacağım. Bu yüz bin kişiden kırk bin kişisi kötüler,...

Halkın En İyileri… 0

Halkın En İyileri…

“Halkın en iyisi ibadeti aşkla yapan, ona sarılan, kalpten seven, tüm bedeninde hisseden ve kendini diğer her şeyden ayıran-soyutlayan kimsedir. Böyle bir kimse için dünyanın kolay ya da zor, nasıl geçtiğinin bir önemi yoktur.”...

Velayet (Hizbullah) Ayetleri 0

Velayet (Hizbullah) Ayetleri

“Velayet (Hizbullah) Ayetleri” : a-) “Sizin veliniz; (evvel) Allah, sonra Resulü, sonra da o iman etmiş olanlardır ki, namazı ikame ederler ve rükû halinde (bile) zekat verirler!…” [Maide(5): 55][1]: Ayette geçen veliyyüküm‘ün ahiri olan...

Tathir Ayeti 0

Tathir Ayeti

“Tathir Ayeti”: “… Ey Ehl-i Beyt! Muhakkak ki Allah, sizden her türlü ‘ricsi’ (kiri-pası-günahı ve eksikliği) gidermek ve sizi tertemiz temizlemek ister!” [Ahzab(33): 33’ün son kısmı]… Bu ayet-i kerime, Ümm’ül-Mü’minin Hz. Ümm-ü Seleme’nin evinde...

Mevedded Ayeti 0

Mevedded Ayeti

“Mevedded Ayeti”: “İşte bunlar, Allah’ın iman eden ve salih ameller işleyen kullarına müjdelediği ni’mettir! (Ey Resul’üm!) De ki: ‘Ben buna karşılık, (bana) akraba olanlara sevginizden başka bir ücret istemiyorum!’ Kim bir iyilik işlerse, onun...

Kevser Suresi 0

Kevser Suresi

“Kevser Suresi”: “(Ya Muhammed!) biz sana kevseri verdik! O halde, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Şüphesiz ebter (nesli kesik) olan, seni kötüleyendir…” [Kevser(108): 1-3] Mekke’de nazil olan bu sure-i şerifenin Peygamber Efendimiz’in...

Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti 0

Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti

“Kelime-i Tayyibe ve Şecere-i Tayyibe Ayeti”: “Görmedin mi Allah(cc) nasıl bir misal getirdi? Hoş bir kelime (Kelime-i Tayyibe), kökü sabit ve dalı semada olan hoş bir ağaca (Şecere-i Tayyibe) benzer. Ki o, Rabbinin izniyle...

Şecere-i Mubareke Ayeti 0

Şecere-i Mubareke Ayeti

“Şecere-i Mubareke Ayeti”: “Allah(cc), göklerin ve yerin nurudur…” [Nur(24): 35-36] İlaahir… Ayet-i kerimelerinde Allah(cc)’ın nurunun meseli olarak geçen Şecere-i Mubareke’nin; “Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed, nübüvvet ve risalet, Nur-u Muhammedî, İslamî hilafet ve İslam hidayeti”...